Vannstand
Vannføring for Gaulfoss

Visning av vannføring i m³/s. Type: momentanverdi – vannføringen er ikke kvalitetskontrollert.

Flomstatistikk og persentiler er beregnet fra døgnmiddelvannføringer. Momentanflom vil alltid være større enn døgnmiddelflom.

Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1908 til og med 2009 :

    • Middelflom = 757 m³/s
    • Femårsflom = 932 m³/s
    • tiårsflom = 1109 m³/s
    • femtiårsflom = 1559 m³/s

Stasjon

Stasjonsnavn : Gaulfoss 
Stasjonens h.o.h : 45.0 
Kartblad (N50-serien) : 1621-III

UTM – koordinater

Sone: 32 
Øst: 562019
Nord: 6998269

Nedbørfelt

Nedbørfeltareal: 3090 km2
Sjøprosent: 1.6